Selecteer een pagina

Disclaimer

EmpowHR is de samensteller en uitgever van informatie op deze website. EmpowHR is zich volledig bewust van haar taken en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie. Niettemin kan deze website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten.

 

⇢ Aansprakelijkheid

EmpowHR kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Ook is EmpowHR niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van informatie aangeboden op deze website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

 

⇢ Links van en naar de EmpowHR website

EmpowHR is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden na een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze website, betekent niet dat EmpowHR de producten of diensten op de website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.

 

⇢ Informatie gebruiken

EmpowHR behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor van deze website en de via deze website te leveren producten en diensten. Het is toegestaan om de geboden informatie te downloaden en printen voor eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EmpowHR.

 

Contactgegevens:
Santpoorterstraat 21
2023 DA Haarlem
Tel: +31 (0)6 44028702

https://www.empowhr.nl
info@empowhr.nl