Selecteer een pagina

Over empowhr

Mijn gegevens:

Telefoon: 06 4402 8702

E-mail: peggy@empowHR.nl

maak kennis met jouw eigen flexibel inzetbare hr specialist

Tijdens een stage in Mexico voor mijn hbo-opleiding International Business Administration, maakte ik kennis met het HR vak. Ik realiseerde mij daar dat ik als HR professional mijn interesse in mensen, de ontwikkeling van organisaties, en resultaatgericht werken goed kon combineren. Nu, ruim 20 jaar later, heb ik in mijn loopbaan bij (inter)nationale organisaties ervaring op gedaan in alle facetten van het HR-werkgebied. Ik vind het belangrijk om datgene te doen ik waar ik blij van word, energie van krijg en goed in ben. Een logische vervolgstap in mijn professionele ontwikkeling was dan ook het oprichten van mijn bedrijf EmpowHR (2019). 

Ik denk graag mee in de ontwikkeling van jouw organisatie, ontwerp of optimaliseer werkprocessen, begrijp arbeidsgedrag, en ik ben goed in staat veranderingen te implementeren en door te voeren. Mijn opdrachten zijn divers en lopen uiteen van operationeel tot strategisch, en dat is precies waarom ik het zelfstandig ondernemerschap zo leuk vind!

Om mijzelf te blijven ontwikkelen, heb ik naast mijn praktijkervaring een aantal trainingen en opleidingen afgerond, o.a. Business Essentials voor HR aan de Cornell University, Leadership Excellence aan de Harvard Business School en een opleiding tot Specialist Arbeidsrecht, gecertificeerd door AN-i Arbeidsrechtkantoor.

Mijn persoonlijke leven wordt gevuld door het gezin, familie en vrienden. Wonend in Haarlem met Rutger en onze twee dochters Elin en Mette, heb ik een gezellig en vol sociaal leven, waarin ik ook graag tijd vrij maak voor mijn rol als vrijwilliger in de ouder adviesraad van Stichting Hartekind. 

Over Mijn bedrijf EMPOWHR

EmpowHR biedt ondersteuning, geeft advies en ontzorgt bij het ontwerp, de implementatie of verandering van ieder HR gerelateerd vraagstuk; op afroep, in abonnementsvorm of interim, zodat jij ook kunt doen waar jij het beste in bent.

Betrokken, pragmatisch, en resultaatgericht, waarbij het verbeteren van de zelfsturing (empowerment) van de leidinggevenden en medewerkers in de organisatie centraal staat.

Voorbeelden uit de praktijk

Functioneren van medewerkers

Heb je een niet functionerende medewerker, geen dossier en toch graag een oplossing? Het zijn vaak lastige situaties waar veel bij komt kijken en waarbij ook de wijze waarop hierover met de medewerker wordt gecommuniceerd cruciaal is. Laat je daarom ondersteunen. Met de juiste expertise, ervaring met zeer uiteenlopende zaken en mijn sociale vaardigheden kan ik je hierbij helpen.

Reorganisatie

Bij een reorganisatie neemt de baanonzekerheid toe en komt de werksfeer onder druk te staan. Dit heeft invloed op het welzijn en de inzetbaarheid van medewerkers. Ik kan dit proces in goede banen voor je leiden met als doel de organisatie succesvol te transformeren en een werkomgeving te creëren waarin medewerkers optimaal kunnen presteren en betrokken blijven.

Grip op verzuim

Langdurig of frequent verzuim van een medewerker, vraagt om specifieke vakkennis en confronteert je als ondernemer of leidinggevende met vragen waar je zelf helemaal niet mee bezig wilt zijn. Ik kan je adviseren en desgewenst ook de uitvoer uit handen nemen en contact met de arbodienst onderhouden. Is een van de HR-medewerkers tijdelijk afwezig vanwege zwangerschap, ziekte of sabbatical, dan kan ik je ondersteunen door op interimbasis werkzaamheden te verrichten.

Talent manAgement

Met het oog op de huidige dynamische context van organisaties, wordt het steeds belangrijker voor medewerkers om mee te bewegen met de organisatie. Ik help je de talenten van de medewerkers optimaal te benutten, zodat de juiste medewerker op de juiste plek zit. Ik begeleid functioneringsgesprekken, of zet een functionerings- en beoordelingssysteem voor je op.

Implementeren nieuwe wetgeving

De wetgeving is in beweging, met name op het gebied van arbeidsrelaties, ontslag, en verzuim. Hoe zit het ook alweer met de ketenbepaling? Mag ik nou wel of niet een proeftijd opnemen in de arbeidsovereenkomst? Hoe zit het toch met ontslag en de transitievergoeding? Ik kan je snel voorzien van het juiste advies en informatie en kan, indien nodig, je beleid of werkwijze hierop aanpassen.

i

Opstellen van HR beleid en templates

Denk hierbij aan het opstellen van een verzuim-, of opleidingsbeleid, maar ook een personeelshandboek, arbeidsvoorwaardenregeling, beleid voor duurzame inzetbaarheid of loopbaanontwikkeling. Een HR beleid dat aansluit bij jouw organisatie. Ook template arbeidsovereenkomsten en bevestigingsbrieven kan ik voor je opstellen.

Empowhr MAATWERK-PROJECT

Een maatwerkproject is op maat en zal dus afhankelijk zijn van hetgeen voor de organisatie prioriteit heeft. Onderstaand overzicht kun je daarom beschouwen als een voorbeeld van hoe een plan van aanpak er uit zou kunnen zien. Welke onderwerpen in een bepaalde fase aan bod komen, bepalen wij samen.

Bel voor een uitgebreid intake-gesprek naar Peggy: 06 4402 8702

Voorbeeld plan van aanpak

Fase 1:  HR scan

Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden is het van belang de organisatie goed te kennen. Ik begin daarom met de basis en voer een HR Scan uit. Deze scan zal inzicht geven in hoeverre zaken op personeelsgebied binnen de organisatie al goed geregeld zijn en waar mogelijk nog risico’s bestaan die extra aandacht behoeven.

De HR scan zal veelal op locatie gedaan worden door middel van het verzamelen van harde gegevens en interviews met medewerkers omtrent onderwerpen zoals bedrijfscultuur, leiderschap, en ontwikkelingsmogelijkheden. Vervolgens kijk ik naar de ontwikkelingsfase van de organisatie en of het HR-beleid er ook op afgestemd is.

Het traject van de HR Scan wordt afgesloten met een presentatie die inzicht geeft in jouw specifieke situatie. Aan de hand hiervan kan het vervolgtraject bepaald worden.

Fase 2:  HR Basis op orde

Het is belangrijk om de HR basiszaken goed op orde te hebben. Dit begint met het aanleggen van personeelsdossiers. Voldoet het dossier aan de wet, is het compleet, zijn de dossiers onderling consistent?

Overige zaken die in deze fase in orde gemaakt zullen worden zijn:

  • Arbeidsovereenkomsten – check of de arbeidsovereenkomsten voor medewerkers voldoen aan de wettelijke eisen en kloppen met de actuele situatie (functie, periode, bedingen die opgenomen zijn, verwijzingen).
  • Personeelshandboek – In aanvulling op de arbeidsovereenkomsten is het goed om een personeelshandboek te hebben met aanvullende regels en richtlijnen.
  • Verzuimbeleid, arbodienst, RI&E en arbowet – In het verzuimbeleid worden alle regels uitgelegd die van toepassing zijn wanneer een medewerker ziek is.

Fase 3:  In dienst treden

Een goede start motiveert nieuwe medewerkers enorm. Een soepel instroomproces bevat de juiste onderdelen en processen.

Deze fase is gericht op het onboarding proces van een nieuwe medewerker. Leidinggevenden zullen gecoached worden zodat zij een goed sollicitatiegesprek kunnen voeren en leren hoe zij de juiste kandidaat kunnen selecteren.

Tevens zullen, indien nodig, de arbeidsvoorwaarden herzien of aangevuld worden en de functieomschrijvingen opgesteld worden. Dit is niet alleen nodig voor het aantrekken van nieuwe medewerkers, maar ook nuttig voor interne beoordeling en talent management.

Fase 4:  In dienst zijn

Om een medewerker te behouden is het belangrijk dat deze medewerker zich kan blijven ontwikkelen. Tot deze fase behoort de aanpak van:

  • Het beoordelingssysteem.
  • Beloningsstructuur & opleidingsmogelijkheden.

Fase 5:  Uit dienst treden

Uitstroom van medewerkers moet worden gemanaged. Dat geldt voor diegene die verplicht moeten vertrekken omdat zij bijvoorbeeld ontslagen worden of omdat er een reorganisatie plaatsvindt. Maar dat geldt zeker ook voor diegenen die vrijwillig de organisatie verlaten. In het personeelsbeleid moet er dus aandacht worden besteed aan het managen van uitstroom.

In deze fase zal er aandacht worden besteed aan dossier opbouw (educatie leidinggevenden), verbetertrajecten, disciplinaire acties en ontslag.

Complete HR oplossingen

HR op afroep

Heb je een niet-functionerende medewerker, geen dossier en toch graag een oplossing? Heb je direct advies nodig bij een onvoorziene situatie die zich voordoet in je organisatie? Weet je niet zeker of het HR beleid, documenten en procedures nog voldoen aan de (wettelijke) eisen, maar heb je weinig tijd, niet de expertise of geen eigen HR adviseur? EmpowHR biedt jou de mogelijkheid om een HR professional in te kunnen zetten. Waar, wanneer en alleen voor datgene waarvoor jij HR expertise wenst.

De wetgeving is in beweging, met name op het gebied van arbeidsrelaties, ontslag, en verzuim. Dan komen bijvoorbeeld vragen aan de orde over de gevolgen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), of de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans). Wat betekent dit voor het ontslagrecht, de transitievergoeding en de ketenregeling? Heeft jouw organisaties ook te maken met deze vragen en mogelijk vele andere vragen waar binnen de eigen organisatie de specifieke vakkennis ontbreekt? Dan is HR op afroep een gepaste oplossing voor jou.

Is er binnen de organisatie al tijden de wens een bepaald project op te pakken, maar is er niet de mankracht voor? Ook dan is HR op afroep de oplossing. Je kunt hierbij denken aan projecten zoals het opzetten van een beoordelingssystematiek, opstellen van functieprofielen, herzien van de arbeidsvoorwaarden, opstellen van een personeelshandboek, een nieuwe mobiliteitsregeling of een overstap naar een nieuwe arbodienst. Met mijn kennis en ervaring kan ik het project geheel of gedeeltelijk uit handen nemen.

Op basis van jouw behoeftes zal ik een voorstel maken, met daarin de beschrijving van de verwachte uren en kosten. Op deze manier weet je precies wat je kunt verwachten en zijn er geen onverwachte kosten achteraf.

HR abonnement

7 dagen per week verzekerd zijn van HR advies en ondersteuning voor alle vraagstukken op het gebied van personeel en organisatie? Is de organisatie gegroeid en lukt het niet meer om de HR zaken er “even bij te doen”. Ik bied je de oplossing in de vorm van een HR Abonnement. Jij bepaalt hoe je de ondersteuning wenst, op locatie, per mail, telefonisch of zelfs per WhatsApp! Ik garandeer op werkdagen een reactie binnen 24 uur.

Je kunt administratieve HR gerelateerde vraagstukken uit handen geven, zoals het maken van arbeidsovereenkomsten of het schrijven van brieven voor medewerkers. Ik zal pro-actief advies geven in geval van wetswijzigingen en laat je weten wat de gevolgen zijn en of het noodzakelijk is om jouw beleid of werkwijze aan te passen. Ik zal HR trends delen die interessant voor jouw organisatie kunnen zijn. En nog makkelijker, ik zal, na overeenstemming, de aanbevelingen of aanpassingen ook voor jou uitvoeren. Denk aan het actualiseren van de arbeidsovereenkomsten of het personeelshandboek, aanpassen van arbeidsvoorwaarden, of opstellen van template brieven en checklists die de zelfredzaamheid van de leidinggevenden zullen verbeteren.

Ook (langdurig) verzuim, ontslag of werving van nieuwe medewerkers vraagt om specifieke vakkennis. Ik ben inzetbaar voor advies en begeleiding van conflictsituaties en ik help jou graag tijdens ‘moeilijke’ of ‘slecht nieuws’ gesprekken. Bovendien kan ik – namens de organisatie – contacten onderhouden met bijvoorbeeld het UWV, de arbodienst en uitzendorganisaties.

Is jouw onderneming (nog) te klein om een eigen HR medewerker in dienst te nemen, maar heb je toch regelmatig HR gerelateerde vragen of worden de HR werkzaamheden simpelweg teveel om er zelf nog even bij te doen? Laten wij dan eens kennismaken en ontdek wat EmpowHR voor jou kan betekenen. 

Niet benutte uren kunnen tot een bepaalde maximum eenmalig worden meegenomen naar de volgende maand. Mocht blijken dat het aantal uren niet voldoende is, of juist teveel, dan kan het abonnement tussentijds aangepast worden.

HR interim

Is een van de HR medewerkers tijdelijk afwezig vanwege zwangerschap, ziekte of sabbatical? Ik kan je ondersteunen door op interim basis werkzaamheden te verrichten.

Door mijn ervaring ben ik in staat om de organisatie snel te leren kennen en de werkzaamheden eigen te maken, ook als er weinig of geen tijd is voor een zorgvuldige overdracht. Mijn pragmatische en resultaatgerichte aanpak en mijn open persoonlijkheid helpen mij bij het leggen van de juiste contacten, het creëren van overzicht en het stellen van de juiste prioriteiten.

Heeft de HR afdeling tijdelijk meer ondersteuning nodig omdat er een overname, reorganisatie, of andere ingrijpende verandering op de agenda staat?  Ook in deze situaties kan ik als interim HR professional worden ingezet. Juist in een dergelijke situatie sta ik graag voor je klaar. Ik denk mee in de ontwikkeling van de organisatie, ontwerp of optimaliseer de werkprocessen, en doordat ik arbeidsgedrag goed begrijp ben ik in staat veranderingen te implementeren en tot een goed resultaat voor jou en de medewerkers door te voeren.

Elke situatie is bespreekbaar. Na een eerste kennismaking zal ik in overleg met jou een voorstel maken voor de opdracht, waarna ik op korte termijn aan de slag kan gaan.

Meer weten over het uitbesteden van HR vraagstukken?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik help je graag verder!

Bel: 06 4402 8702

Mail: peggy@empowHR.nl